7 Tips on How to pass Hongkong Domestic Helper Assessment

Prev1 of 7
Use your ← → (arrow) keys to browse

IMG_7628These are the Tips on how to pass during the assessment for Domestic Helper in Hongkong

1. Sa pag serve ng pagkain para kay Amo o kung may mga Bisita si Amo na parang nasa restaurant

Always remember:

  • Kapag liquid – sa kanan  ( ex. water and soup )
  • Kapag Solid  – sa kaliwa  ( ex. rice,salad and beef stew )
  • Kapag mag babass out( tatanggalin ang pinagkainan ni amo) laging sa kanan
  • Kapag mag seserve o mag babass out laging ingatan na hindi matatamaan si Amo
  • Basta laging tandaan kung anong klase ng pagkain ang eseserve kung solid man ito o liquid basta ang pag babass out  laging sa kanan.
Prev1 of 7
Use your ← → (arrow) keys to browse

Categories

About Don Juan 60 Articles
Don Juan is the Founder of TabangPinoy and Chairman of Datag Convenience Store: A proud member of Overseas Filipino Smart Investor Email: celestino.edubas@tabangpinoy.com
Contact: Website